Støttecenter

Støttecenteret giver hjemmevejledning til borgere i eget hjem efter servicelovens §85.

Støttecenteret holder til på Næsborgvej 90, men kerneydelsen - hjemmevejledning - foregår i borgernes hjem.